zondag 1 juli 2018

Nieuwe Secretaris voor SCN

In de najaarsvergadering van 2017 had Rudy den Outer aangegeven halverwege 2018 zijn taken als secretaris van de SCN neer te willen leggen. Inmiddels is er een nieuwe secretaris gevonden en heeft de overdracht naar Gerben den Hartog plaatsgevonden. Gerben zal deze rol ad-interim vervullen en is verkiesbaar als secretaris tijdens de najaarsvergadering van 2018.
Wij danken Rudy voor al het werk wat hij voor onze club gedaan heeft en vertrouwen erop dat we elkaar nog vaak op en om het water zullen treffen!